Ανεπίστροφη Βαλβίδα 3’

Ανεπίστροφη Βαλβίδα 3’’, ορειχάλκινη, για Προσαρμογή στο Δίκρουνο με Ορειχάλκινο Δίσκο και Άξονα για τη Ρύθμισης της Κατεύθυνσης της Ροής.