Κατηγορία: Ετικέτα:

Ανιχνευτής Ορατού Καπνού – Θερμικός Διευθυνσιοδοτούμενος

Διευθ/μενος Ανιχνευτής Ορατού Καπνού – Θερμικός.

Διευθυνσιοδοτούμενος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής.

Διευθ/μενος Ανιχνευτής Ορατού Καπνού – Θερμικός. Διευθυνσιοδοτούμενος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής. Διαθέτει ειδικό αισθητήριο θερμοκρασίας το οποίο δίνει έξοδο ανάλογη με τη θερμοκρασία του χώρου. Μέσα στον ανιχνευτή υπάρχει μικροεπεξεργαστής ο οποίος υπολογίζει το ρυθμό ανόδου της θερμοκρασίας και στέλνει συνεχώς τις πληροφορίες στον πίνακα. Διαθέτει βάση σύνδεσης όμοια με του ανιχνευτή καπνού και ειδικά διακοπτάκια.