Κατηγορία: Ετικέτα:

Ανιχνευτής Στεγανός Γκαζιού με ρελέ Συμβατικός

Στεγανός ανιχνευτής γκαζιού LPG (IP 65).

Ενεργοποιείται όταν η περιεκτικότητα σε υγραέριο (προπάνιο ή βουτάνιο) στον καλυπτόμενο χώρο έχει ξεπεράσει το 5-15% του κατώτατου ορίου εκρηκτικότητας (L.E.L).

Στεγανός ανιχνευτής γκαζιού LPG (IP 65). Ενεργοποιείται όταν η περιεκτικότητα σε υγραέριο (προπάνιο ή βουτάνιο) στον καλυπτόμενο χώρο έχει ξεπεράσει το 5-15% του κατώτατου ορίου εκρηκτικότητας (L.E.L). Διαθέτει ενδεικτικό LED το οποίο, σε περίπτωση ενεργοποίησης, ανάβει. Η εντολή προς τον πίνακα δίνεται από επαφή relay.