Κατηγορία: Ετικέτα:

Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης (BSI KITEMARK)

Πυροσβεστήρας 12Kg Ξηράς Σκόνης  (BSI KITEMARK) με Δοχείο Αλουμινίου και Εσωτερικό Φιαλίδιο.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταλλική βάση