Κατηγορία: Ετικέτα:

Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης (BSI KITEMARK)

Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης  ABC 40% (BSI KITEMARK) με Μονόραφο Δοχείο

Δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταλλική βάση