Κατηγορία: Ετικέτες: , ,

Πυροσβεστήρας 2Lt ABF με Εξωτερικό Σπείρωμα Δοχείου

Πυροσβεστήρας 2Lt με Δοχείο Μονόραφο με ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ και Εξωτερικό Σπείρωμα.

Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.