Πυροσβεστήρας 5Kg CO2 (BSI KITEMARK)

Πυροσβεστήρας 5Kg CO2 BSI KITEMARK

Δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταλλική βάση