Κατηγορία: Ετικέτα:

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης ABC 85% (BSI KITEMARK)

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης  ABC 85% (BSI KITEMARK) με Δοχείο Αλουμινίου.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταλλική βάση