Κατηγορία: Ετικέτα:

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης (BSI KITEMARK) με Εσωτ. Φιαλίδιο

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40% (BSI KITEMARK) με Μονόραφο Δοχείο και Εσωτερικό Φιαλίδιο.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταλλική βάση